Thư mời báo giá thuốc YHCT

 •   23/04/2024 06:14:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Thư mời báo giá thuốc YHCT

Thư mời báo giá tháng 4

 •   04/04/2024 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
.

Xin báo giá vật tư năm 2024

 •   07/03/2024 10:05:00 PM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0
Xin báo giá vật tư năm 2024

Xin báo giá sữa chữa thiết bị Y tế

 •   03/01/2024 08:42:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Xin báo giá sữa chữa thiết bị Y tế

Thư mời báo giá trang thiết bị Y tế

 •   06/12/2023 01:27:00 AM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0
Thư mời báo giá trang thiết bị Y tế

Thư mới báo giá thiết bị Y tế

 •   08/11/2023 08:37:00 PM
 •   Đã xem: 445
 •   Phản hồi: 0
.

Thư mời báo giá trang thiết bị Y tế

 •   07/11/2023 08:53:00 PM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
.

Xin báo giá sữa chữa thiết bị Y tế

 •   26/09/2023 03:04:00 AM
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0
.

Thư mời báo giá vị thuốc

 •   21/09/2023 04:37:00 AM
 •   Đã xem: 335
 •   Phản hồi: 0
Thư mời báo giá vị thuốc

Thư mời báo giá Trang thiết bị Y tế

 •   27/08/2023 10:16:00 PM
 •   Đã xem: 368
 •   Phản hồi: 0
Thư mời báo giá Trang thiết bị Y tế

Thư mời báo giá thuốc

 •   24/08/2023 12:50:00 AM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Thư mời báo giá thuốc

THƯ MỜI CHÀO GIÁ thuê hệ thống phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum giai đoạn năm 2023 - 2024

 •   28/06/2023 10:54:00 PM
 •   Đã xem: 330
 •   Phản hồi: 0
Về việc thuê hệ thống phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum giai đoạn năm 2023 - 2024

Thông báo mời báo giá Vật tư, trang thiết bị y tế

 •   22/05/2023 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0
Thông báo mời báo giá