Báo cáo phòng chống tham nhũng 6 tháng năm 2022

 •   04/07/2022 10:57:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo phòng chống tham nhũng 6 tháng năm 2022

Quy chế quản lý tài sản công 2022

 •   04/07/2022 02:42:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Quy chế quản lý tài sản công 2022

Hội đồng đánh giá , thanh lý tài sản

 •   04/07/2022 02:34:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng đánh giá , thanh lý tài sản

Quy chế quản lý tài sản năm 2022

 •   04/07/2022 02:22:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Quy chế quản lý tài sản năm 2022

Công khai thu chi ngân sách năm 2022

 •   30/06/2022 04:15:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Công khai thu chi ngân sách năm 2022

Báo cáo khảo sát sự hài lòng người bệnh Quý III

 •   30/06/2022 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo khảo sát sự hài lòng người bệnh Quý III

Báo cáo khảo sát nhân viên y tế

 •   30/06/2022 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo khảo sát nhân viên y tế

Kế hoạch kê khai tài sản năm 2022

 •   30/06/2022 04:12:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch kê khai tài sản năm 2022

Danh sách nghĩa vụ Kê khai tài sản

 •   30/06/2022 04:10:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Danh sách nghĩa vụ Kê khai tài sản

Kết luận thanh tra tỉnh 10.5.2022

 •   30/06/2022 04:09:00 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Kết luận thanh tra tỉnh

Lịch tiếp công dân năm 2022

 •   30/06/2022 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Lịch tiếp công dân năm 2022

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

 •   30/06/2022 04:06:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Công khai trụ sở làm việc

 •   30/06/2022 04:05:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Công khai trụ sở làm việc

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022

 •   30/06/2022 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022

Báo cáo đánh giá viên chức 2021

 •   30/06/2022 04:03:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo đánh giá viên chức 2021

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác

 •   30/06/2022 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác

Báo cáo đăng ký đào tạo năm 2022

 •   30/06/2022 04:01:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo đăng ký đào tạo năm 2022

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dântỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức

 •   28/06/2022 09:27:00 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dântỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức