Quyết định về việc cho thôi việc đối với ông Trần Văn Anh

 •   28/11/2022 03:30:44 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
....

Quyết định về việc nghỉ huuw để hưởng BHXH đối với ông Nguyễn Duy Tuấn

 •   28/11/2022 03:29:18 AM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0
Quyết định....

Báo cáo Tình hình tiếp công dân năm 2022

 •   05/07/2022 02:17:00 AM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo Tình hình tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo phòng chống tham nhũng 6 tháng năm 2022

 •   04/07/2022 10:57:00 PM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo phòng chống tham nhũng 6 tháng năm 2022

Quy chế quản lý tài sản công 2022

 •   04/07/2022 02:42:00 AM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0
Quy chế quản lý tài sản công 2022

Hội đồng đánh giá , thanh lý tài sản

 •   04/07/2022 02:34:00 AM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng đánh giá , thanh lý tài sản

Quy chế quản lý tài sản năm 2022

 •   04/07/2022 02:22:00 AM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0
Quy chế quản lý tài sản năm 2022

Công khai thu chi ngân sách năm 2022

 •   30/06/2022 04:15:00 AM
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0
Công khai thu chi ngân sách năm 2022

Báo cáo khảo sát sự hài lòng người bệnh Quý III

 •   30/06/2022 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo khảo sát sự hài lòng người bệnh Quý III

Báo cáo khảo sát nhân viên y tế

 •   30/06/2022 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo khảo sát nhân viên y tế

Kế hoạch kê khai tài sản năm 2022

 •   30/06/2022 04:12:00 AM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch kê khai tài sản năm 2022

Danh sách nghĩa vụ Kê khai tài sản

 •   30/06/2022 04:10:00 AM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
Danh sách nghĩa vụ Kê khai tài sản

Kết luận thanh tra tỉnh 10.5.2022

 •   30/06/2022 04:09:00 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Kết luận thanh tra tỉnh

Lịch tiếp công dân năm 2022

 •   30/06/2022 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Lịch tiếp công dân năm 2022

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

 •   30/06/2022 04:06:00 AM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Công khai trụ sở làm việc

 •   30/06/2022 04:05:00 AM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0
Công khai trụ sở làm việc

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022

 •   30/06/2022 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022

Báo cáo đánh giá viên chức 2021

 •   30/06/2022 04:03:00 AM
 •   Đã xem: 251
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo đánh giá viên chức 2021

Các tin khác