Xin báo giá mua trang thiết bị Y tế

 •   23/04/2024 05:16:00 PM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Xin báo giá mua trang thiết bị Y tế

Thư mời báo giá thuốc YHCT

 •   23/04/2024 05:14:00 PM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Thư mời báo giá thuốc YHCT

Xin báo giá vật tư năm 2024

 •   08/03/2024 10:05:00 AM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Xin báo giá vật tư năm 2024

Xin báo giá sữa chữa thiết bị Y tế

 •   26/09/2023 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0
.

Thư mời báo giá vị thuốc

 •   21/09/2023 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 372
 •   Phản hồi: 0
Thư mời báo giá vị thuốc

Thư mời báo giá Trang thiết bị Y tế

 •   28/08/2023 09:16:00 AM
 •   Đã xem: 423
 •   Phản hồi: 0
Thư mời báo giá Trang thiết bị Y tế

Thư mời báo giá thuốc

 •   24/08/2023 11:50:00 AM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0
Thư mời báo giá thuốc

THƯ MỜI CHÀO GIÁ thuê hệ thống phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum giai đoạn năm 2023 - 2024

 •   29/06/2023 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 378
 •   Phản hồi: 0
Về việc thuê hệ thống phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum giai đoạn năm 2023 - 2024

Thông báo mời báo giá Vật tư, trang thiết bị y tế

 •   22/05/2023 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 435
 •   Phản hồi: 0
Thông báo mời báo giá

Báo giá thuốc

 •   12/12/2022 03:49:00 PM
 •   Đã xem: 1185
 •   Phản hồi: 0