Xin báo giá sữa chữa thiết bị Y tế

 •   26/09/2023 03:04:00 AM
 •   Đã xem: 345
 •   Phản hồi: 0
.

Thư mời báo giá vị thuốc

 •   21/09/2023 04:37:00 AM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
Thư mời báo giá vị thuốc

Thư mời báo giá Trang thiết bị Y tế

 •   27/08/2023 10:16:00 PM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0
Thư mời báo giá Trang thiết bị Y tế

Thư mời báo giá thuốc

 •   24/08/2023 12:50:00 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Thư mời báo giá thuốc

THƯ MỜI CHÀO GIÁ thuê hệ thống phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum giai đoạn năm 2023 - 2024

 •   28/06/2023 10:54:00 PM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
Về việc thuê hệ thống phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum giai đoạn năm 2023 - 2024

Thông báo mời báo giá Vật tư, trang thiết bị y tế

 •   22/05/2023 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 365
 •   Phản hồi: 0
Thông báo mời báo giá

Báo giá thuốc

 •   12/12/2022 03:49:00 AM
 •   Đã xem: 895
 •   Phản hồi: 0