Thông báo kết quả kiểm điểm, đánh giá, đề xuất xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng năm 2022; Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động và tập thể các khoa, phòng

  •   28/11/2022 03:23:30 AM
  •   Đã xem: 799
  •   Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm điểm, đánh giá, đề xuất xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Bệnh viện Y dược cổ truyền
- Phục hồi chức năng năm 2022; Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động và tập thể các khoa, phòng năm 2022
Thông báo Về việc triển khai công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum

Thông báo Về việc triển khai công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum

  •   19/08/2022 04:22:00 AM
  •   Đã xem: 1148
  •   Phản hồi: 0
Về việc triển khai công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum(cơ sở 2: đường Đồng Nai, xã ChưHreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)