Quyết định phê duyệt các tài liệu truyền thông phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định phê duyệt các tài liệu truyền thông phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Số kí hiệu 1949/QĐ-BYT
Ngày ban hành 18/07/2022
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Nguyễn Trường Sơn

Nội dung

Quyết định phê duyệt các tài liệu truyền thông phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Bộ Y tế"