Văn bản theo lĩnh vực: Y tế

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 YDCT/0002 06/04/2022 MẪU DANH MỤC VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN DỰ KIẾN DỬ DỤNG 2023-2024
2 YDCT/0001 06/04/2022 MẪU DANH MỤC CHẾ PHẨM GIAI ĐOẠN 2023-2024
3 15/2020/TT-BYT 09/08/2020 BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU, DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG, DANH MỤC THUỐC ĐƯỢC ÁP DỤNG HÌNH THỨC ĐÀM PHÁN GIÁ
4 15/2019/TT-BYT 10/07/2019 QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP
5 132/QĐ-UBND 03/03/2020 Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6 35/2019/TT-BYT 02/12/2019 Quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh