Quyết định về việc cho thôi việc đối với ông Trần Văn Anh

 •   28/11/2022 03:30:44 AM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
....

Quyết định về việc nghỉ huuw để hưởng BHXH đối với ông Nguyễn Duy Tuấn

 •   28/11/2022 03:29:18 AM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Quyết định....

Kế hoạch kê khai tài sản năm 2022

 •   30/06/2022 04:12:00 AM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch kê khai tài sản năm 2022

Danh sách nghĩa vụ Kê khai tài sản

 •   30/06/2022 04:10:00 AM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0
Danh sách nghĩa vụ Kê khai tài sản

Báo cáo đánh giá viên chức 2021

 •   30/06/2022 04:03:00 AM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo đánh giá viên chức 2021

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác

 •   30/06/2022 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác

Báo cáo đăng ký đào tạo năm 2022

 •   30/06/2022 04:01:00 AM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo đăng ký đào tạo năm 2022