Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cáo hơn đối với Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cáo hơn đối với Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Số kí hiệu 50/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/08/2022
Thể loại Nghị định
Lĩnh vực Pháp quy
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Phạm Bình Minh

 File đính kèm